grønne blade og miljøvenlige tiltag

Kampen for miljøet er en kamp på tværs af grænser. Det er en global udfordring, som vi må imødekomme internationalt, hvis vi skal forbedre den situation, vi har sat os selv i. Derfor går mange fællesskaber og interesseorganisationer på tværs af grænser, hvorfor det kan være en fordel at være god til engelsk, hvis man er en del af denne kamp for miljøet. Eksempelvis kan man forbedre sine engelskkundskaber på en sprogskole, og derved også skabe internationale kontakter, som senere kan blive en fordel.

Vi må passe på vores miljø

Vi lever i en verden, hvor der ikke er uanede ressourcer, og hvor vi er meget afhængige af klimaet. Blandt andet derfor er det så katastrofalt, hvilke klima- og miljøpåvirkninger mennesket har skabt de sidste 100 år. Men det er ikke for sent, vi kan stadig reducere skaden.

Internationale fællesskaber

Kampen for at passe på miljøet er ikke afgrænset til landegrænser. Det er en udfordring, som vi alle må være med til at løfte. Derfor er det vigtigt, at der bliver indgået internationale aftaler og love, som skal være med til at passe på miljøet og fremme miljøvenlige produkter. Det er således essentielt, at man kan kommunikere sammen på tværs af grænserne, da aftaler ellers bliver en smule besværlige at indgå.

Det hjælper eksempelvis ikke meget, hvis vi i Danmark er ekstremt gode til vindenergi, og bygger utallige vindmølleparker samtidige med, at andre lande bliver ved med at brænde fossile brændstoffer af. Det er således vigtigt, at man er i stand til at dele sin viden, og på den måde kan alle lande optimere deres brug af grønne energiformer.

Start derhjemme

Det kan nogle gange tage utrolig lang tid, når regeringer, kommisioner og lignede skal godkende et lovforslag. Således kan man selv tage nogle tiltag i ens eget hjem, mens man venter på, at det offentlige vil følge med. Eksempelvis kan man:

  • Skifte sin normale bil ud til en el-bilGenbrugs logo miljøvenlig
  • Tage cyklen og den offentlige transport så ofte det er muligt
  • Skifte til vedvarende energiformer – såsom varmepumper eller installere solceller
  • Opdele skrald, således at man genbruger mest muligt
  • Generelt spare på energi og strøm

Der er således rig mulighed for, at man selv kan starte med at bruge miljøvenlige energiformer, og så håbe på, at verdens regeringer snart får indgået endnu flere tiltag, der vil beskytte miljøet.

Men med internettet og gode engelskkundskaber, kan man nemt daltage i en af de utallige debatforum, der er, eller blive en del af en miljøorganisation. Men ét er sikkert, vi må passe på vores miljø og den verden vi efterlader os.

Søg
Facebook
Google+